top of page

Food Group

Public·1 member

Bahis Stratejileri Yontemleri !FREE!Hayatın her alanında kendini gösteren aktif ve pasif şiddet, özünde barış ve dostluk gibi olumlu kavramlarla sunulan sporda da söz konusudur. Spor alanlarındaki şiddetin nedenleriyle ilgili yapılan araştırmalarda medyanın da az ya da çok tetikleyici bir faktör olduğu vurgulanmaktadır. Bu çalışmada, spor alanındaki şiddetle ilgili olarak medyanın rolü ele alınmıştır. Spor medyası, spor olaylarını halka aktarma işlevini yerine getirmektedir. Bunu yaparken zaman zaman abartılı ve savaş metaforlarıyla dolu bir dil kullanarak sporda rekabetin fanatizme, taraftarlığın holiganizme dönüşme potansiyelini arttırmaktadır. Spor medyası ayrıca spor temelli bahis oyunlarına yönelik tahmin içeriklerine de yer vermektedir. Televizyondaki futbol programlarının bir kısmı sporda gergin bir ortamın oluşmasına sebep olmaktadır. Bütün bunların yanı sıra kullanıcıların artık kolay bir şekilde içerik üretebildiği sosyal medya, spor alanındaki olumsuzlukları daha görünür hale getirmiştir. Günümüzde bilgisayar oyunları da etkin bir medyadır ve geleneksel spora alternatif olarak yaygınlaşmaktadır. E-spor olarak sunulmaya çalışılan bu oyunlar, düşmanı yok etmeye yönelik strateji senaryoları üzerinden şiddet simülasyonu gerçekleştirmektedir. Spor görünümlü bilgisayar oyunlarındaki şiddet, bilişsel boyutta normalleşmekte ve gerçek dünyaya aktarım potansiyeli taşımaktadır. Öneri olarak özellikle erken yaştaki bireylerin medya içeriklerini bilinçli tüketmesini sağlamak amacıyla okullarda medya okuryazarlığı dersleri zorunlu hale getirilebilir.
Bahis Stratejileri Yontemleri


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page